Galeria zdjęć

Transport cylindra Yankee - Valkeakoski, Finlandia

Project: Demonta? Tervasaari PK 7 - przekazanie maszyny papierniczej z Finlandii do Szwecji

Transport cylindra Yankee - Valkeakoski, Finlandia Transport cylindra Yankee - Valkeakoski, Finlandia Transport cylindra Yankee - Valkeakoski, Finlandia Transport cylindra Yankee - Valkeakoski, Finlandia
Prezentujemy kilka zdj?? zrobionych podczas przygotowania do transportu 160 - tonowego cylindra Yankee.
Zamieszczona na 24-07-2017 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Rozpocz?cie projektu w Valkeakoski - pierwszy widok 12.10.2016

Project: Demonta? Tervasaari PK 7 - przekazanie maszyny papierniczej z Finlandii do Szwecji

Rozpocz?cie projektu w Valkeakoski - pierwszy widok 12.10.2016 Rozpocz?cie projektu w Valkeakoski - pierwszy widok 12.10.2016 Rozpocz?cie projektu w Valkeakoski - pierwszy widok 12.10.2016 Rozpocz?cie projektu w Valkeakoski - pierwszy widok 12.10.2016
W pa?dzierniku 2016 odwiedzili?my Tervasaari PK 7 w Valkeakoski, aby spotka? si? z klientem i oceni? prace, aby z?o?y? ofert?. Oto kilka zdj?? m?yna.
Zamieszczona na 20-10-2016 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Pakowanie i ?adowanie przeniesionego materia?u - Tullis Russell

Project: Tullis Russell, Szkocja - transfer 3 maszyn papierniczych i wyposa?enia dodatkowego

Pakowanie i ?adowanie przeniesionego materia?u - Tullis Russell Pakowanie i ?adowanie przeniesionego materia?u - Tullis Russell Pakowanie i ?adowanie przeniesionego materia?u - Tullis Russell Pakowanie i ?adowanie przeniesionego materia?u - Tullis Russell
Kilka zdj?? z opakowania materia?u. Wys?ali?my 587 kontenerw i 17 specjalnych transportw (p?askich rega?w, otwartych blatw itp.). By?o to ogromne wyzwanie logistyczne, poniewa? w pewnym momencie mieli?my ...
Zamieszczona na 11-10-2016 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Silos skrobiowy na maszynie papierniczej Rothes 1 (PM1)-T ullis Russell

Project: Tullis Russell, Szkocja - transfer 3 maszyn papierniczych i wyposa?enia dodatkowego

Silos skrobiowy na maszynie papierniczej Rothes 1 (PM1)-T ullis Russell Silos skrobiowy na maszynie papierniczej Rothes 1 (PM1)-T ullis Russell Silos skrobiowy na maszynie papierniczej Rothes 1 (PM1)-T ullis Russell Silos skrobiowy na maszynie papierniczej Rothes 1 (PM1)-T ullis Russell
Usuni?cie silosa skrobiowego. Zbiornik zosta? poci?ty na cz??ci i do podnoszenia u?ywali?my w?asnego Terexa.
Zamieszczona na 10-10-2016 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Przygotowanie i demonta? maszyny papierniczej A5 - Tullis Russell

Project: Tullis Russell, Szkocja - transfer 3 maszyn papierniczych i wyposa?enia dodatkowego

Przygotowanie i demonta? maszyny papierniczej A5 - Tullis Russell Przygotowanie i demonta? maszyny papierniczej A5 - Tullis Russell Przygotowanie i demonta? maszyny papierniczej A5 - Tullis Russell Przygotowanie i demonta? maszyny papierniczej A5 - Tullis Russell
PM5 (lub Auchmuty A5, jak zosta?o nazwane przez Tullisa Russella Papermakersa) jest dopasowany i gotowy do demonta?u.
Zamieszczona na 08-10-2016 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Demonta? maszyny papierniczej w nekoski w Finlandii

Project: Demonta? maszyny papierniczej Pm2 w nekoski, Finlandia

Demonta? maszyny papierniczej w nekoski w Finlandii Demonta? maszyny papierniczej w nekoski w Finlandii Demonta? maszyny papierniczej w nekoski w Finlandii Demonta? maszyny papierniczej w nekoski w Finlandii
Demonta? rozpocz?? si? pod koniec czerwca. Demonta? ca?ej maszyny zaj?? trzy miesi?ce. Po raz pierwszy zintegrowali?my z programem partcode - naszym programem do oznaczania, umo?liwiaj?cym przypisanie ka?dej ...
Zamieszczona na 25-08-2013 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Maszyna papiernicza PM2 w ?nekoski - usuni?cie jednej stacji lakierniczej

Project: Demonta? maszyny papierniczej Pm2 w nekoski, Finlandia

Maszyna papiernicza PM2 w ?nekoski - usuni?cie jednej stacji lakierniczej Maszyna papiernicza PM2 w ?nekoski - usuni?cie jednej stacji lakierniczej Maszyna papiernicza PM2 w ?nekoski - usuni?cie jednej stacji lakierniczej Maszyna papiernicza PM2 w ?nekoski - usuni?cie jednej stacji lakierniczej
Kilka zdj?? zrobionych podczas demonta?u PM2. Jedna ze stacji lakierniczych jest transportowana do strefy za?adunku.
Zamieszczona na 07-06-2013 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Monta? linii BOPP dla Bfan, Liege

Project: Demonta? linii BOPP - Bfan, Liege

Monta? linii BOPP dla Bfan, Liege Monta? linii BOPP dla Bfan, Liege Monta? linii BOPP dla Bfan, Liege Monta? linii BOPP dla Bfan, Liege
Zacz?li?my demonta? linii BOPP dla firmy BFAN w Liege w Belgii. Linia zostanie przeniesiona do Pakistanu.
Zamieszczona na 31-05-2013 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Demonta? 80 tonowego kot?a parowego

Project: Demonta? maszyn papierniczych - Papelera del Centro Navalcarnero, Hiszpania

Demonta? 80 tonowego kot?a parowego Demonta? 80 tonowego kot?a parowego Demonta? 80 tonowego kot?a parowego Demonta? 80 tonowego kot?a parowego
Jak wida? w naszym dziale aktualno?ci, podj?li?my si? rozebrania elektrowni gazowej w Papelera del Centro w Navalcarnero, Hiszpania. Usuni?cie 80 tonowego kot?a parowego by?o prawdziwym wyzwaniem ...
Zamieszczona na 22-10-2012 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Rozw?kniacz i Cylinder Yankee - demonta? i przygotowanie do transportu

Project: Demonta? maszyn papierniczych - Papelera del Centro Navalcarnero, Hiszpania

Rozw?kniacz i  Cylinder Yankee - demonta? i przygotowanie do transportu Rozw?kniacz i  Cylinder Yankee - demonta? i przygotowanie do transportu Rozw?kniacz i  Cylinder Yankee - demonta? i przygotowanie do transportu Rozw?kniacz i  Cylinder Yankee - demonta? i przygotowanie do transportu
Najwi?kszym wyzwaniem w projekcie Papellere del Centro by? demonta?, pakowanie i za?adunek dwch specjalnych cz??ci: cylindra Yankee i rozw?kniacza.

Yankee zosta? podniesiony z jego ram? ...
Zamieszczona na 04-09-2012 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Demonta? fabryki papieru w pobli?u Madrid - Papelera del Centro

Project: Demonta? maszyn papierniczych - Papelera del Centro Navalcarnero, Hiszpania

Demonta? fabryki papieru w pobli?u Madrid - Papelera del Centro Demonta? fabryki papieru w pobli?u Madrid - Papelera del Centro Demonta? fabryki papieru w pobli?u Madrid - Papelera del Centro Demonta? fabryki papieru w pobli?u Madrid - Papelera del Centro
W czerwcu 2017 zaczynamy nowy projekt w Navalcarnero, Hiszpania. Papellera de Centro, maszyna papiernicza w pobli?u Madrytu zostanie przeniesiona do Indii. Zaplanowali?my transport oko?o 250 kontenerw, ...
Zamieszczona na 07-07-2012 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Demonta? F & K maszyny drukarskiej 10 kolorw

Demonta? F & K maszyny drukarskiej 10 kolorw Demonta? F & K maszyny drukarskiej 10 kolorw Demonta? F & K maszyny drukarskiej 10 kolorw Demonta? F & K maszyny drukarskiej 10 kolorw
W Szwecji demontujemy pras? drukarsk? dla firmy KR Horsens. Mo?emy pokaza? Pa?stwu kilka zdj?? z pomy?lnego usuni?cia. Maszyna zosta?a w ci?gu dziesi?ciu dni ca?kowicie zdemontowane i za?adowana. Nad demonta?em ...
Zamieszczona na 12-04-2012 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Rekonstrukcja linii BOPP Polyfilms, Pary? dla firmy Mavilex w Toruniu

Project: Przeniesienie linii BOPP - z Polyfilms Mantes la Jolie, Francja do Mavilex Toru?, Polska

Rekonstrukcja linii BOPP Polyfilms, Pary? dla firmy Mavilex w Toruniu Rekonstrukcja linii BOPP Polyfilms, Pary? dla firmy Mavilex w Toruniu Rekonstrukcja linii BOPP Polyfilms, Pary? dla firmy Mavilex w Toruniu Rekonstrukcja linii BOPP Polyfilms, Pary? dla firmy Mavilex w Toruniu
Linia BOPP Polyfilm ktr? rozebrano pod koniec 2010 roku w Mantes-la-Jolie, Pary?u, jest obecnie przebudowywana dla firmy Mavilex w Toruniu. Zdj?cia zosta?y wykonane pod koniec kwietnia 2011 roku.
W ...
Zamieszczona na 02-09-2011 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

System transportu rolek papieru w LEIPA Schwedt

System transportu rolek papieru w LEIPA Schwedt System transportu rolek papieru w LEIPA Schwedt System transportu rolek papieru w LEIPA Schwedt System transportu rolek papieru w LEIPA Schwedt
Rozbirka zosta?a wykonana dla firmy Nord Paper W?ochy
Zamieszczona na 09-05-2011 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Druk demonta?u dla KR Horsens Danii

Druk demonta?u dla KR Horsens Danii Druk demonta?u dla KR Horsens Danii Druk demonta?u dla KR Horsens Danii Druk demonta?u dla KR Horsens Danii
Demonta? i transport prasy drukarskiej w Norwegii dla firmy KR Horsens Keld Rasmussen
Zamieszczona na 09-05-2011 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Demonta? prasy drukarskiej SCHIAVI w Danii

Demonta? prasy drukarskiej SCHIAVI w Danii Demonta? prasy drukarskiej SCHIAVI w Danii Demonta? prasy drukarskiej SCHIAVI w Danii Demonta? prasy drukarskiej SCHIAVI w Danii
Drukarnia zosta?a kupiona przez niemieck? firm? w Dusseldorfie. Firma Margiz Sp.zo.o zdemontowa?a urz?dzenia w Danii. Przebudowa zostanie dokonana w Willich, Niemcy.
Zamieszczona na 07-05-2011 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Monta? linii BOPP dla Mavilex w Toruniu

Project: Przeniesienie linii BOPP - z Polyfilms Mantes la Jolie, Francja do Mavilex Toru?, Polska

Monta? linii BOPP dla Mavilex w Toruniu Monta? linii BOPP dla Mavilex w Toruniu Monta? linii BOPP dla Mavilex w Toruniu Monta? linii BOPP dla Mavilex w Toruniu
Zaczynamy odbudowywa? lini? BOPP ktr? zdemontowali?my w Pary?u pod koniec ubieg?ego roku. Dok?adne pomiary zosta?y wykonane, teraz jeste?my gotowi do rozpocz?cia prac nad ponownym monta?em linii.
Zamieszczona na 24-03-2011 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

BOPP Instalacja - Polyfilms - Mantes la Jolie

Project: Przeniesienie linii BOPP - z Polyfilms Mantes la Jolie, Francja do Mavilex Toru?, Polska

BOPP Instalacja - Polyfilms - Mantes la Jolie BOPP Instalacja - Polyfilms - Mantes la Jolie BOPP Instalacja - Polyfilms - Mantes la Jolie BOPP Instalacja - Polyfilms - Mantes la Jolie
BOPP Line - zdemontowane dla polskiej firmy Mavilex. Rozmontowali?my ca?? lini?, ??cznie z sekcj? dawkowania w p?torej miesi?ca. Odbudowa linii ma si? rozpocz?? po 7 stycznia 2011 roku w Toruniu.
Zamieszczona na 24-02-2011 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Przemieszczanie drukarki Prasa W & H z Niemiec do Polski

Przemieszczanie drukarki Prasa W & H z Niemiec do Polski Przemieszczanie drukarki Prasa W & H z Niemiec do Polski Przemieszczanie drukarki Prasa W & H z Niemiec do Polski Przemieszczanie drukarki Prasa W & H z Niemiec do Polski
Demonta? i przeniesienie z W & H prasy drukarskiej z Flensburg, Niemcy do Poznania dla firmy Schur.
Zamieszczona na 24-02-2011 |  Zobacz wszystkie zdjęcia

Rosegg - Zak?ad produkuj?cy tektur?

Project: Tekturowa linia produkcyjna - Rosegg, Austria

Rosegg - Zak?ad produkuj?cy tektur? Rosegg - Zak?ad produkuj?cy tektur? Rosegg - Zak?ad produkuj?cy tektur? Rosegg - Zak?ad produkuj?cy tektur?
Zdemontowali?my fabryk? Rosegg Cardboard dla firmy Gammapack, jednego z najwi?kszych producentw tektury w Egipcie. Ca?y projekt trwa? oko?o dwa i p? miesi?ca.
Zamieszczona na 03-09-2010 |  Zobacz wszystkie zdjęcia