Aktualności
Nasza certyfikacja ISO zostaje przedłużona o kolejne 3 lata

Nasza certyfikacja ISO zostaje przedłużona o kolejne 3 lata

Zamieszczona na 27-07-2022
Po tegorocznym audycie nasze zarządzanie jakością i środowiskiem zostało pozytywnie ocenione. To Państwa zabezpieczenie na wysokiej jakości usług i troski o środowisko. Państwa zaufany partner - Margiz to firma posiadająca certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
Czytaj więcej ...

Nasza certyfikacja ISO zostaje przedłużona o kolejne 3 lata

Nasza certyfikacja ISO zostaje przedłużona o kolejne 3 lata

Zamieszczona na 30-07-2019
Po tegorocznym audycie nasze zarządzanie jakością i środowiskiem zostało pozytywnie ocenione. To Państwa zabezpieczenie na wysokiej jakości usług i troski o środowisko. Państwa zaufany partner - Margiz to firma posiadająca certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
Czytaj więcej ...

Margiz firm? z certyfikacj? ISO

Margiz firm? z certyfikacj? ISO

Zamieszczona na 30-08-2018
Dbamy o nasze otoczenie - wspaniale jest widzie? pi?kno natury w tle naszego projektu. Z tego powodu segregujemy ?mieci, dbamy o w?a?ciwy recykling, zwi?kszamy ilo?? u?ywanego drewna z recyklingu wykorzystywanych w naszych projektach z roku na rok.
To wszystko jest kluczem do naszej jako?ci.
Jako?? ...
Czytaj więcej ...

Polityka zintegrowanego systemu zarz?dzania jako?ci? i ?rodowiskiem

Polityka zintegrowanego systemu zarz?dzania jako?ci? i ?rodowiskiem

Zamieszczona na 28-08-2018
Czytaj więcej ...

O nas


Jeste?my niemiecko-polsk? firm?, a naszym g?wnym celem jest innowacyjny demonta? i monta? maszyn i linii produkcyjnych. Oznaczanie elementw, demonta?, za?adunek i wysy?ka materia?w, a ostatecznie p... Czytaj więcej ...

Nasz zesp?


Nasz zesp? sk?ada si? z wysoko wykwalifikowanych pracownikw: mechanikw, elektrykw, technikw elektronicznych, spawaczy. Od demonta?u do rekonstrukcji, wszystkie etapy projektw s? obs?ugiwane przez przeszkolonych pracownikw a klienci maj? do dyspozycji szczeg?ow? dokumentacj?. Czytaj więcej ...

Nasze narz?dzia


Dla ka?dego zadania oferujemy najlepsze rozwi?zanie! Wzki wid?owe, d?wigi i urz?dzenia d?wigowe, specjalne narz?dzia do demonta?u i remontu, MARGIZ dostarczy wszystkich potrzebnych sprz?tw. Nasze w?.... Czytaj więcej ...