MARGIZ ?adunek i transport

Zamieszczona na 30-07-2016
Je?li jeste? jednym z klientw MARGIZ Sp z o.o., tutaj mo?na znaleź? informacje o stanie swojego ?adunku w czasie rzeczywistym. Je?li chcesz wiedzie?, czy Twj ?adunek jest obecnie ?adowany, czeka na za?adunek czy jest wys?any, po prostu zaloguj si? i dowiedz si?. Mo?na sprawdzi? szczeg?y transportu:
- Numer kontenera lub numer rejestracyjny przyczepy,
- Stan kontenera / przyczepy (oczekiwanie, ?adowanie w toku, zako?czony za?adunkek, wysy?anie)
- Ci??ar ?adunku, data i czas uko?czenia ?adowania,
- Data i godzina wyjazdu i przyjazdu ci??arwki
- numer CMR,
- Numer plomby, je?li b?dzie potrzebny
- Miejsce docelowe, odbiorca etc.
Opracowujemy wykazy ?adunkw zawieraj?ce liczb? elementw, wag?. Mo?emy stworzy? spersonalizowane wykazy przesy?ek on-line, ktre mog? by? drukowane w zale?no?ci od potrzeb klienta i mi?dzynarodowych przepisw przewozowych i celnych
Udost?pniamy zdj?cia ukazuj?ce, jak pojemnik / przyczepa jest za?adowany oraz jak materia? jest zabezpieczony.

Zaloguj si? na www.cargo.margiz.net
U?yj nast?puj?cych danych:
u?ytkownik: demo
has?o: demo
I zobacz, w jaki sposb radzimy sobie z inwentaryzacj? transportw.

Take a look at our MARGIZ CARGO website

MARGIZ ?adunek i transport

Aktualności
Zakończenie montażu rurociągu odzysku ciepła w Niemczech

Zakończenie montażu rurociągu odzysku ciepła w Niemczech

Zamieszczona na 19-10-2021

Project: 

Nasze portfolio prac przemysłowych jest znacznie szersze niż demontaż czy montaż maszyn i linii produkcyjnych!
Tego lata firma Margiz zrealizowała kompletny projekt produkcji, montażu i testów rurociągu odzysku ciepła dla jednego z naszych Klientów w Niemczech.
Dzięki sprawnej ...
Czytaj więcej ...

Relokacja fabryki przemysłu opakowaniowego w końcowym stadium

Relokacja fabryki przemysłu opakowaniowego w końcowym stadium

Zamieszczona na 11-10-2021

Project: Przeniesienie fabryki przemysłu opakowaniowego z Holandii do Belgii

Czy pamiętają Państwo, że w czerwcu zakończyliśmy całkowity demontaż linii do drukowania, cięcia wzdłużnego i powlekania ekstruzyjnego w Holandii?
Margiz Sp. z o.o. zlecono pełną relokację 3 linii, w tym prace modyfikacyjne na linii powlekania.
Dwie linie są już po rozruchach ...
Czytaj więcej ...

Pewni sukcesu...

Pewni sukcesu...

Zamieszczona na 12-07-2021

Project: 

Nowy projekt w Szwecji nabiera tempa! 🇸🇪
Nasz zespół jak zwykle daje z siebie 100%, aby w wyznaczonym czasie wykonać powierzone im zadanie. Dzięki zaplanowaniu najdrobniejszych szczegółów projektu oraz zaangażowaniu naszego zespołu jesteśmy pewni sukcesu projektu.🔧💪
Czytaj więcej ...

O nas

O nas


Jeste?my niemiecko-polsk? firm?, a naszym g?wnym celem jest innowacyjny demonta? i monta? maszyn i linii produkcyjnych. Oznaczanie elementw, demonta?, za?adunek i wysy?ka materia?w, a ostatecznie p... Czytaj więcej ...

Nasz zesp?


Nasz zesp? sk?ada si? z wysoko wykwalifikowanych pracownikw: mechanikw, elektrykw, technikw elektronicznych, spawaczy. Od demonta?u do rekonstrukcji, wszystkie etapy projektw s? obs?ugiwane przez przeszkolonych pracownikw a klienci maj? do dyspozycji szczeg?ow? dokumentacj?. Czytaj więcej ...

Nasze narz?dzia


Dla ka?dego zadania oferujemy najlepsze rozwi?zanie! Wzki wid?owe, d?wigi i urz?dzenia d?wigowe, specjalne narz?dzia do demonta?u i remontu, MARGIZ dostarczy wszystkich potrzebnych sprz?tw. Nasze w?.... Czytaj więcej ...