Partcode online

Zamieszczona na 30-07-2016
Podczas procesu demonta?u, ka?da cz??? otrzymuje kod. Kod ten jest wydrukowany na etykiecie do??czonej do cz??ci. Nast?pnie fotografujemy cz??? z etykiet?, w miejscu, w ktrym by?a ustawiony przed demonta?em. Na tej stronie klient jest w stanie zobaczy?, jak radzimy sobie z oznaczaniem sprz?tu do demonta?u. Wszystkie kody znajduj?ce si? na etykietach, wszystkie zdj?cia, ktre zrobili?my, wszystkie plany, ktre rysujemy, s? dost?pne dla klienta.

Take a look at our Partcode Online tool

Partcode online

Aktualności
Wsparcie w komisjonowaniu w Belgii

Wsparcie w komisjonowaniu w Belgii

Zamieszczona na 07-01-2022

Project: 

Po spokojnej przerwie świątecznej, nasze ekipy w 3 zakładach pracy w Niemczech, a także w Belgii wracają do swoich obowiązków.
Projekt w Belgii znajduje się w tej chwili w ostatnim etapie uruchomienia - nasz zespół wspiera regulacje oraz montuje ogrodzenia i urządzenia zabezpieczające.
Czytaj więcej ...


Bezpieczeństwo i czystość w miejscu pracy

Bezpieczeństwo i czystość w miejscu pracy

Zamieszczona na 16-12-2021

Project: 

Miejsce pracy pozostawione przez Margiz - nawet na przerwę świąteczną - zawsze musi być czyste i zabezpieczone.
Być może się powtarzamy, ale utrzymywanie miejsca pracy w czystości jest ważnym krokiem w projektach dla bezpieczeństwa użytkowników budynku.
Nasz zespół cieszy ...
Czytaj więcej ...

O nas

O nas


Jeste?my niemiecko-polsk? firm?, a naszym g?wnym celem jest innowacyjny demonta? i monta? maszyn i linii produkcyjnych. Oznaczanie elementw, demonta?, za?adunek i wysy?ka materia?w, a ostatecznie p... Czytaj więcej ...

Nasz zesp?


Nasz zesp? sk?ada si? z wysoko wykwalifikowanych pracownikw: mechanikw, elektrykw, technikw elektronicznych, spawaczy. Od demonta?u do rekonstrukcji, wszystkie etapy projektw s? obs?ugiwane przez przeszkolonych pracownikw a klienci maj? do dyspozycji szczeg?ow? dokumentacj?. Czytaj więcej ...

Nasze narz?dzia


Dla ka?dego zadania oferujemy najlepsze rozwi?zanie! Wzki wid?owe, d?wigi i urz?dzenia d?wigowe, specjalne narz?dzia do demonta?u i remontu, MARGIZ dostarczy wszystkich potrzebnych sprz?tw. Nasze w?.... Czytaj więcej ...