Partcode online

Zamieszczona na 30-07-2016
Podczas procesu demonta?u, ka?da cz??? otrzymuje kod. Kod ten jest wydrukowany na etykiecie do??czonej do cz??ci. Nast?pnie fotografujemy cz??? z etykiet?, w miejscu, w ktrym by?a ustawiony przed demonta?em. Na tej stronie klient jest w stanie zobaczy?, jak radzimy sobie z oznaczaniem sprz?tu do demonta?u. Wszystkie kody znajduj?ce si? na etykietach, wszystkie zdj?cia, ktre zrobili?my, wszystkie plany, ktre rysujemy, s? dost?pne dla klienta.

Take a look at our Partcode Online tool

Partcode online

Aktualności
Zakończenie montażu rurociągu odzysku ciepła w Niemczech

Zakończenie montażu rurociągu odzysku ciepła w Niemczech

Zamieszczona na 19-10-2021

Project: 

Nasze portfolio prac przemysłowych jest znacznie szersze niż demontaż czy montaż maszyn i linii produkcyjnych!
Tego lata firma Margiz zrealizowała kompletny projekt produkcji, montażu i testów rurociągu odzysku ciepła dla jednego z naszych Klientów w Niemczech.
Dzięki sprawnej ...
Czytaj więcej ...

Relokacja fabryki przemysłu opakowaniowego w końcowym stadium

Relokacja fabryki przemysłu opakowaniowego w końcowym stadium

Zamieszczona na 11-10-2021

Project: Przeniesienie fabryki przemysłu opakowaniowego z Holandii do Belgii

Czy pamiętają Państwo, że w czerwcu zakończyliśmy całkowity demontaż linii do drukowania, cięcia wzdłużnego i powlekania ekstruzyjnego w Holandii?
Margiz Sp. z o.o. zlecono pełną relokację 3 linii, w tym prace modyfikacyjne na linii powlekania.
Dwie linie są już po rozruchach ...
Czytaj więcej ...

Pewni sukcesu...

Pewni sukcesu...

Zamieszczona na 12-07-2021

Project: 

Nowy projekt w Szwecji nabiera tempa! 🇸🇪
Nasz zespół jak zwykle daje z siebie 100%, aby w wyznaczonym czasie wykonać powierzone im zadanie. Dzięki zaplanowaniu najdrobniejszych szczegółów projektu oraz zaangażowaniu naszego zespołu jesteśmy pewni sukcesu projektu.🔧💪
Czytaj więcej ...

O nas

O nas


Jeste?my niemiecko-polsk? firm?, a naszym g?wnym celem jest innowacyjny demonta? i monta? maszyn i linii produkcyjnych. Oznaczanie elementw, demonta?, za?adunek i wysy?ka materia?w, a ostatecznie p... Czytaj więcej ...

Nasz zesp?


Nasz zesp? sk?ada si? z wysoko wykwalifikowanych pracownikw: mechanikw, elektrykw, technikw elektronicznych, spawaczy. Od demonta?u do rekonstrukcji, wszystkie etapy projektw s? obs?ugiwane przez przeszkolonych pracownikw a klienci maj? do dyspozycji szczeg?ow? dokumentacj?. Czytaj więcej ...

Nasze narz?dzia


Dla ka?dego zadania oferujemy najlepsze rozwi?zanie! Wzki wid?owe, d?wigi i urz?dzenia d?wigowe, specjalne narz?dzia do demonta?u i remontu, MARGIZ dostarczy wszystkich potrzebnych sprz?tw. Nasze w?.... Czytaj więcej ...