Projekty

Demontaż maszyny papierniczej PM3 we Francji środkowej

Zamieszczona na 06-06-2022

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Ostatni miesiąc planowanych aktywności we Francji
Postęp na projekcie demontażu maszyny papierniczej we Francji

Czytaj więcej ...

Demontaż Cross Cutter wraz z systemem transportu i pakowania - Niemcy

Zamieszczona na 06-06-2022

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Nowy projekt w Niemczech - demontaż przecinarki wraz z systemem transportowo-pakującym

Czytaj więcej ...

Przeniesienie fabryki przemysłu opakowaniowego z Holandii do Belgii

Zamieszczona na 18-05-2021

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Relokacja fabryki przemysłu opakowaniowego w końcowym stadium

Czytaj więcej ...

Relokacja przecinarki z Belgii do Finlandii

Zamieszczona na 28-04-2021

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Projekt odbudowy przecinarki w Finlandii dobiega końca

Czytaj więcej ...

Nowy projekt w Szwecji

Zamieszczona na 23-10-2020

Wiadomości i galerie związane z tym projektem


Czytaj więcej ...

Nowy projekt w Niemczech.

Zamieszczona na 23-10-2020

Wiadomości i galerie związane z tym projektem


Czytaj więcej ...

Demontaż linii produkcyjnej komponentów samochodowych w Niemczech

Zamieszczona na 12-09-2020

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Pierwszy tydzień prac na nowym projekcie w Niemczech
Nasze maszyny już w drodze na projekt w Niemczech
Własne maszyny kluczem do sukcesu

Czytaj więcej ...

Odnowienie cz??ci fabryki formaldehydu w Gdynii, Polska

Zamieszczona na 12-09-2019

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Prace konserwacyjne elementw zak?adu produkcji formaldehydu
Prace w Gdyni

Czytaj więcej ...

Zamieszczona na 12-09-2019

Wiadomości i galerie związane z tym projektem


Czytaj więcej ...

Zamieszczona na 12-09-2019

Wiadomości i galerie związane z tym projektem


Czytaj więcej ...

Zamieszczona na 12-09-2019

Wiadomości i galerie związane z tym projektem


Czytaj więcej ...

Demonta? maszyny papierniczej PM8 w Biberist, Szwajcaria

Zamieszczona na 12-02-2019

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Zako?czenie demonta?u maszyny papierniczej
Demonta? cz??ci sk?adowych i konstrukcji
Projekt zmierza ku ko?cowi
P?metek projektu w Szwajcarii
Opakowania drewniane w Biberist
Pokrywa pieca zdemontowana przed zaplanowanym czasem
Post?p demonta?u na projekcie PM8 w Biberist
Prace oznaczeniowe w Biberist, w Szwajcarii
Nowy projekt w Biberist, w Szwajcarii - demonta? maszyny papierniczej PM8

Czytaj więcej ...

Demonta? fabryki produkcji formaldehydu w Leuna, Niemcy

Zamieszczona na 28-11-2018

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Projekt demonta?u fabryki formaldehydu w Leuna zosta? uko?czony
Prace w Leuna, w Niemczech s? na ostatniej prostej do mety
Projekt w Leuna, w Niemczech - przerwa ?wi?teczna
Post?p w pracach demonta?owych w Leuna, w Niemczech
Nowy projekt w Leuna, w Niemczech - demonta? fabryki formaldehydu

Czytaj więcej ...

Demonta? superkalandra w Grycksbo, w Szwecji

Zamieszczona na 25-07-2018

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Demonta? superkalandra w Szwecji w toku!

Czytaj więcej ...

Demonta? fabryki produkcji pulpy w Voreppe

Zamieszczona na 25-06-2018

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Zbli?amy si? do ko?ca prac
Prace w projekcie z pe?n? mobilizacj?
Kontynuacja prac w Voreppe, Francja
Bezpiecze?stwo na pierwszym miejscu - wznowienie prac w Voreppe
Transporty ponadgabarytowe z Voreppe, Francja
Demonta? wie? biel?cych mas? celulozow? w Voreppe, Francja
Podnoszenie elementw ponadwymiarowych - komrek flotacyjnych, w Voreppe
Rozpocz?cie demonta?u komrek flotacyjnych w Voreppe
Planowanie procedur demonta?owych - Voreppe, Francja
Wgl?d w nasze akcje podnoszenia ci??kich elementw - Voreppe, Francja
Projekt we Francji osi?ga 25% realizacji
Maszyny Margiz w akcji - Voreppe, Francja
Rozpocz?cie prac demonta?owych w Voreppe, Francja
Prace matchmarkingowe w Voreppe oficjalnie rozpocz?te!

Czytaj więcej ...

Relokacja i konserwacja obiektu w przemy?le papierniczym, Hiszpania

Zamieszczona na 18-06-2018

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Hiszpania, Navia.
Prace trwaj? w pe?nym zaanga?owaniu
Drodzy Klienci i Partnerzy
Prace konserwacyjne w Hiszpanii na ko?cowym etapie
Prace konserwacyjne na suszarce Flakt w Hiszpanii - post?p projektu
Prace konserwacyjne linii susz?cej Flakt w Hiszpanii
Du?e post?py na projekcie w Hiszpanii
P?metek projektu w Hiszpanii

Czytaj więcej ...

Odbudowa maszyny papierniczej PM3 w Hencovce, S?owacja

Zamieszczona na 23-03-2018

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Projekt na S?owacji uko?czony
Ochrona zdrowia w naszych miejscach prac podczas pandemii COVID-19
Odbudowywana maszyna papiernicza na S?owacji ro?nie w gr?
Monta? maszyny papierniczej
Margiz znw na szczycie!

Czytaj więcej ...

Demonta? fabryki AAC Saulkalne, ?otwa

Zamieszczona na 01-12-2017

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Projekt relokacji linii autoklawizowanego betonu komrkowego z ?otwy do Rwandy
Prace na ?otwie dobiegaj? ko?ca
Demonta? silosw - fabryka AAC, ?otwa
Dalszy demonta? fabryki AAC
Post?py w pracach na ?otwie
Nowy projekt na ?otwie - demonta? fabryki AAC

Czytaj więcej ...

Kyro PM3 Kyrskoski - transfer maszyny papierniczej na S?owacj?

Zamieszczona na 23-09-2017
PM3 z Kyrskoski zostanie zdemontowany i przeniesiony na S?owacj?. Przebudowa rozpocznie si? na pocz?tku 2018 r. Materia? zostanie wys?any przez naczepy. Chllenge reprezentowane jest przez usuni?cie filtru ...

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Projekt w Finlandii zosta? uko?czony
Prace nad sekcj? susz?c? w Kyroskoski
Prace z drewnem
P?metek projektu Kyroskoski
Nowy projekt w Kyrskoski, Finlandia

Czytaj więcej ...

Demonta? Tervasaari PK 7 - przekazanie maszyny papierniczej z Finlandii do Szwecji

Zamieszczona na 17-01-2017
PK7 z m?yna Tervasaari Valkeakoski zostanie przewieziony do Skarbläcka, Swedend. MARGIz jest cz??ci? tego projektu jako zesp? ds. Demonta?u.
Najwi?kszym wyzwaniem jest przeniesienie cylindra Yankee Cylinder ...

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Yankee Cylinder z Tervasaari jest teraz zainstalowany w Skrblacka
Projekt dla BillerudKorsnas zosta? uko?czony
Transport cylindra Yankee - Valkeakoski, Finlandia
Projekt Valkeakoski dobiega ko?ca!
Headbox w Valkeakoski
Valkeakoski - Transport cylindra Yankee
Sekcja susz?ca maszyny papierniczej w Valkeakoski
Projekt Valkeakoski - Pakowanie Cylindra Yankee
Nowy projekt w Valkeakoski, Finlandia
Rozpocz?cie projektu w Valkeakoski - pierwszy widok 12.10.2016

Czytaj więcej ...

Tullis Russell, Szkocja - transfer 3 maszyn papierniczych i wyposa?enia dodatkowego

Zamieszczona na 01-02-2016
Na pocz?tku 2016 roku otrzymali?my zlecenie przeniesienia ca?ego sprz?tu z fabryki Tullis Russel Papermakers w Szkocji. Jest to ogromny projekt sk?adaj?cy si? z 3 maszyn papierniczych - PM1, PM4, PM5, jednej ...

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Pakowanie i ?adowanie przeniesionego materia?u - Tullis Russell
Silos skrobiowy na maszynie papierniczej Rothes 1 (PM1)-T ullis Russell
A5 - usuwanie i pakowanie wleww - Tullis Russell
Demonta? odlewu ?eliwnego - Tullis Russell
Przygotowanie i demonta? maszyny papierniczej A5 - Tullis Russell
Maszyna papiernicza wlewka A4 - Tullis Russell
Frez do ci?cia arkuszy Jagenberg 3, 4 i 5 - Tullis Russell
Nowy projekt w Szkocji

Czytaj więcej ...

Voreppe - przebudowa linii suszenia Pulp

Zamieszczona na 20-06-2015
2015 rok by? pe?en dokona? dla MARGIZ. Po demonta?u linii suszenia w Lielahti, zaczniemy przebudow? linii w Voreppe, Francja.

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Dryer Voreppe
Zako?czenie projektu suszarki Flkt w Voreppe
Zako?czenie projektu w Lielahti, Finlandia
Przebudowa suszarki Fläkt w Voreppe dla firmy Delion France
Pocz?tek odbudowy suszarki Fläkt przeiesionej z Tampere, Finlandia do Voreppe, Francja
Przeniesienie Suszarki z Finlandii do Francji

Czytaj więcej ...

Flash dryer demontaz - Utansjo, Sweden

Zamieszczona na 22-01-2015
Pocz?tek 2015 roku dla MARGIZ z demonta?em Flash Dryer w by?ym m?ynie Rottneros w Utansjo w Szwecji.

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Suszarka b?yskowa w Utansj, Szwecja nabyta przez firm? Margiz

Czytaj więcej ...

Demonta? maszyny papierniczej Pm2 w nekoski, Finlandia

Zamieszczona na 11-06-2013
MARGIZ otrzymuje umow? o demonta?u PM w ?nekoski, Finlandia. Maszyna papiernicza zostanie przekazana do Zaragozs w Hiszpanii. Po przebudowie dokonamy przegl?du i odnowienia.
Wraz z maszyn? papiernicz? ...

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Demonta? maszyny papierniczej w nekoski w Finlandii
Demonta? maszyny papierniczej w Aanekoski, Finlandia
Maszyna papiernicza PM2 w ?nekoski - usuni?cie jednej stacji lakierniczej

Czytaj więcej ...

Demonta? linii BOPP - Bfan, Liege

Zamieszczona na 08-03-2013
Dwuosiowo zorientowana linia polipropylenu zostanie zdemontowana w Belgii. Szacowali?my oko?o 2 miesi?ce na demonta? wszystkich odcinkw linii, w tym obszaru dozowania. Proces demonta?u nie b?dzie ?atwy, ...

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Monta? linii BOPP dla Bfan, Liege

Czytaj więcej ...

Demonta? maszyn papierniczych - Papelera del Centro Navalcarnero, Hiszpania

Zamieszczona na 09-06-2012
Maszyna papiernicza w Papellera del Centro Navalcarnero zostanie zdemontowana i przeniesiona do Indii dla firmy Balkrishna. Zakres prac obejmuje sam PM oraz cz??? przygotowania zapasw. G?wnymi wyzwaniami ...

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Zako?czenie projektu - Papelera del Centro Navalcarnero, Hiszpania
Demonta? elektrowni gazowej - Papelera del Centro - Navalcarnero, Hiszpania
Demonta? 80 tonowego kot?a parowego
Demonta? w Madrycie, w Hiszpanii, dobiega ko?ca
Rozw?kniacz i Cylinder Yankee - demonta? i przygotowanie do transportu
Demonta? fabryki papieru w Madrycie
Demonta? fabryki papieru w pobli?u Madrid - Papelera del Centro

Czytaj więcej ...

Przeniesienie linii BOPP - z Polyfilms Mantes la Jolie, Francja do Mavilex Toru?, Polska

Zamieszczona na 01-11-2010
Linia BOPP z Mantes la Jolie zostanie zdemontowana i ponownie wzniesiona w Toruniu. Jego w?a?ciciel, firma Mavilex, chce rozpocz?? produkcj? do po?owy 2011 roku.
Linia zosta?a zatrzymana w 2009 roku, a ...

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Rekonstrukcja linii BOPP Polyfilms, Pary? dla firmy Mavilex w Toruniu
Odbudowa linii BOPP w Toruniu, w Polsce
Linia BOPP, Mantes la Jolie, Francja
Monta? linii BOPP dla Mavilex w Toruniu
BOPP Instalacja - Polyfilms - Mantes la Jolie

Czytaj więcej ...

Tekturowa linia produkcyjna - Rosegg, Austria

Zamieszczona na 16-06-2010
Rozpocz?li?my demonta? fabryki tektury znajduj?cej si? w Rosegg w Austrii. Nasz klient, Gamma Pack, zainstaluje fabryk? w Egipcie.

Wiadomości i galerie związane z tym projektem

Rosegg - Zak?ad produkuj?cy tektur?
Demonta? fabryki produkcyjnej Rosegg Cardboard

Czytaj więcej ...

O nas


Jeste?my niemiecko-polsk? firm?, a naszym g?wnym celem jest innowacyjny demonta? i monta? maszyn i linii produkcyjnych. Oznaczanie elementw, demonta?, za?adunek i wysy?ka materia?w, a ostatecznie p... Czytaj więcej ...

Nasz zesp?


Nasz zesp? sk?ada si? z wysoko wykwalifikowanych pracownikw: mechanikw, elektrykw, technikw elektronicznych, spawaczy. Od demonta?u do rekonstrukcji, wszystkie etapy projektw s? obs?ugiwane przez przeszkolonych pracownikw a klienci maj? do dyspozycji szczeg?ow? dokumentacj?. Czytaj więcej ...

Nasze narz?dzia


Dla ka?dego zadania oferujemy najlepsze rozwi?zanie! Wzki wid?owe, d?wigi i urz?dzenia d?wigowe, specjalne narz?dzia do demonta?u i remontu, MARGIZ dostarczy wszystkich potrzebnych sprz?tw. Nasze w?.... Czytaj więcej ...